UPDATE coronamaatregelen.

Zoals u vermoedelijk reeds vernomen heeft, zijn de maatregelen voor kinderen jonger dan 12 jaar aangescherpt.

-Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen bv. dus niet én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging én naar de judo.

-In bubbels van niet meer dan 10 deelnemers.

Concreet houdt dit voor de judoka’s in:

-We vertrouwen erin dat u de richtlijn van 1 activiteit per week opvolgt.

-Zowel groep 1 als groep 2 worden bij de eerstvolgende training elk opgedeeld in een bubbel. De verschillende bubbels zullen strikt gescheiden op verschillende matten staan.

-De gemeente Lennik hanteert striktere regels waarbij ouders de zaal niet meer mogen betreden. Ouders zetten hun kind(eren) af en halen ze op aan de poort. 

De vraag is gesteld aan de gemeente om 1 ouder van onze allerjongste judoka’s toch in de zaal te laten wachten. Indien we hiervoor toestemming krijgen zullen we dit zeker communiceren.

-Voor groep 3 is er nog geen training mogelijk.

De locatie en uren van de trainingen blijven ongewijzigd.

Het bestuur

JC Lennik