Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING JUDO LENNIK

Judo Lennik VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van judo lennik VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Judo Lennik VZW verstrekt. Judo Lennik VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

WAAROM Judo Lennik VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Judo Lennik VZW verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Judo Lennik VZW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Judo Lennik VZW GEGEVENS BEWAART

– Judo Lennik VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard indien er geen andere overeenkomst met U wordt afgesproken.

– Judo Lennik VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Judo Lennik VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Judo Lennik VZW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de door Judo Lennik VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Judo Lennik VZW via het secretariaat Jan.vanholder@scarlet.be